خبرآنلاین سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 1

مشرق نیوز سیاسی 0

ایرنا فرهنگی و هنری 1

آفتاب نیوز سیاسی 3

آفتاب نیوز سیاسی 2

خبرآنلاین سیاسی 0

ایرنا سیاسی 1

دانا سیاسی 5

دانا سیاسی 4

دانا سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 1

صراط سیاسی 1

پارسینه اجتماعی 8

همشهری گوناگون 3

ایرنا سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 1

شفقنا گوناگون 2

دانا سیاسی 1

ایسنا سیاسی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

خبرآنلاین سیاسی 2

تابناک ورزشی 4