باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

مهر فرهنگی و هنری 4

پانا گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 7

برنا گوناگون 10

افکارنیوز گوناگون 8

موسیقی ایرانیان فرهنگی و هنری 20

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 10

فردانیوز چندرسانه ای 12

افکارنیوز گوناگون 7

پارس نیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 7

پارس نیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 9

برنا گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 0

مهر فرهنگی و هنری 0

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 0

موسیقی ایرانیان فرهنگی و هنری 0

اتاق خبر24 سرگرمی 0

اتاق خبر24 سلامت 1

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 4

افکارنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 3

برنا گوناگون 1