صداوسیما اجتماعی 1

شبستان قرآن و معارف 3

شبستان قرآن و معارف 0

خبرآنلاین استانها 2

خبرآنلاین اجتماعی 0

فانوس نیوز گوناگون 3

پانا گوناگون 3

خبرآنلاین اجتماعی 0

شبستان اجتماعی 0

افکارنیوز گوناگون 1

خبرآنلاین طنز 5

تجارت نیوز اقتصادی 7

سلامت نیوز سلامت 0

خبرآنلاین طنز 8

خبرآنلاین طنز 8

پارسینه بین‌الملل 1

پارسینه بین‌الملل 7

خبرآنلاین علمی 7

خبرآنلاین چندرسانه ای 5

خبرآنلاین علمی 5

صداوسیما ورزشی 2

صداوسیما گوناگون 1

شبستان قرآن و معارف 1

شبستان قرآن و معارف 6

شبستان دینی و مذهبی 8