مشرق نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 0

برنا گوناگون 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

افکارنیوز گوناگون 6

فردانیوز سیاسی 4

مشرق نیوز سیاسی 3

جماران گوناگون 3

مشرق نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

الف سیاسی 4

الف سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 6

گلستان 24 گوناگون 0

گلستان 24 گوناگون 3

فانوس نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 3

پارسینه اجتماعی 3

مشرق نیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 0

دانا سیاسی 0