روزنو اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

افکارنیوز گوناگون 1

فانوس نیوز اقتصادی 1

شبستان اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

فانوس نیوز اقتصادی 2

ایسنا اقتصادی 13

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

تجارت نیوز اقتصادی 1

افکارنیوز گوناگون 0

صداوسیما اقتصادی 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا آذربایجان غربی 2

تجارت نیوز اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 1

ایسنا اقتصادی 0

مهر لرستان 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 4