فردانیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

صراط سیاسی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

شبستان سیاسی 1

صداوسیما بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

شفقنا سیاست خارجی 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

افکارنیوز گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 0

رکنا گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما سیاسی 0

ایکنا گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 1

صدای ایران گوناگون 0