مشرق نیوز ورزشی 2

فردانیوز اقتصادی 4

آریا سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 2

پارس نیوز گوناگون 2

فردانیوز اجتماعی 0

صدای ایران گوناگون 0

خبرآنلاین اجتماعی 4

پارسینه اجتماعی 0

خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما اجتماعی 0

شمانیوز ورزشی 3

فردانیوز اجتماعی 3

شمانیوز اجتماعی 0

صدای ایران گوناگون 0

ایسنا سیاسی 0

ایسنا سیاسی 2

مهر حقوقی و قضایی 2

خبرآنلاین اجتماعی 4

مهر اجتماعی 2

آفتاب نیوز سیاسی 0

پارس نیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

بنکر اقتصادی 2