ایسنا سیاسی 0

فردانیوز اجتماعی 0

جام نیوز ورزشی 7

مشرق نیوز سیاسی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

جام نیوز سیاسی 0

پارسینه چندرسانه ای 4

جام نیوز ورزشی 6

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 7

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 7

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 4

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

اتاق خبر24 سیاسی 6

مهر اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 4

دانا اجتماعی 0

الف اجتماعی 0

اتاق خبر24 سیاسی 4

مشرق نیوز سیاسی 0

فردانیوز اجتماعی 3

مهر اجتماعی 2