پارس فوتبال فوتبال ملی 1

اتاق خبر24 ورزشی 1

الف ورزشی 0

ایسنا ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

خبرآنلاین طنز 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

بهارنیوز ورزشی 3

پارسینه ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 9

مهر فوتبال داخلی 1

تابناک ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 3

تابناک ورزشی 5

آفتاب نیوز ورزشی 3