مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

فردانیوز اجتماعی 1

تابناک اجتماعی 1

صداوسیما اجتماعی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 51

مشرق نیوز گوناگون 5

ایکنا گوناگون 9

صداوسیما اقتصادی 12

مشرق نیوز سیاسی 14

ایکنا گوناگون 8

تابناک اقتصادی 8

صراط اقتصادی 10

تابناک اجتماعی 15

ایکنا گوناگون 3

تابناک اجتماعی 13

فانوس نیوز اجتماعی 16

تابناک اجتماعی 4

تابناک اجتماعی 5

فانوس نیوز اجتماعی 0

ایرنا ورزشی 24

ایرنا استانها 6

عصرایران اجتماعی 6

پارس نیوز گوناگون 9