خردادنیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 6

شمانیوز ورزشی 8

صدای ایران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

ایرنا ورزشی 4

نامه نیوز ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 5

افکارنیوز گوناگون 4

فرتاک ورزشی ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 2

شمانیوز ورزشی 2

تابناک ورزشی 3

شفقنا گوناگون 2

ایرنا اجتماعی 0

ایرنا سیاسی 0

ایکنا گوناگون 0

ایرنا احزاب و تشکلها 3

ایکنا گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 4

صداوسیما گوناگون 0