باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 1

مهر سیاست خارجی 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 3

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 4

مهر بین‌الملل 0

پارس نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

شبستان دینی و مذهبی 0

مشرق نیوز بین‌الملل 4

نامه نیوز سیاسی 0

مهر بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 2

موج گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0