صداوسیما بین‌الملل 4

ایرنا بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا سیاست خارجی 1

صراط سیاسی 3

آفتاب نیوز ورزشی 5

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 1

فردانیوز سیاسی 2

مهر سیاست خارجی 0

ایرنا بین‌الملل 5

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

ایسنا سیاسی 2

ایرنا سیاسی 1

صداوسیما بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 3

مهر بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

شبستان دینی و مذهبی 2

مهر بین‌الملل 0