رکنا گوناگون 12

مشرق نیوز ورزشی 6

مهر فرهنگی و هنری 5

ایرنا خراسان رضوی 10

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 5

مهر کردستان 3

مهر کردستان 14

مهر شهری 6

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 14

مشرق نیوز بین‌الملل 10

ایرنا خراسان رضوی 13

صراط فرهنگی و هنری 4

مشرق نیوز گوناگون 8

جماران گوناگون 13

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

مهر دینی و مذهبی 6

مهر دینی و مذهبی 7

شبستان مساجد و کانونها 19

ایرنا فرهنگی و هنری 12

ایکنا گوناگون 13

شبستان مساجد و کانونها 16

مشرق نیوز گوناگون 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 15

مشرق نیوز گوناگون 8

مشرق نیوز گوناگون 8