فانوس نیوز گوناگون 2

ایرنا اقتصادی 0

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 0

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایکنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

عصرایران سیاسی 0

عصرایران گوناگون 5

ایرنا استانها 0

ایرنا اجتماعی 4

ایکنا گوناگون 4

ایرنا استانها 5

نامه نیوز چندرسانه ای 4

فردانیوز چندرسانه ای 0

ایسنا سیاسی 0

ایسنا کرمان 2

ایکنا گوناگون 2

فانوس نیوز گوناگون 2

خردادنیوز گوناگون 0

ایرنا اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 4

جماران گوناگون 2

برنا گوناگون 4

ایرنا اقتصادی 4