پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ایسنا ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال خارجی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

ورزش 3 ورزشی 2

مهر فوتبال خارجی 4

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 8

ایرنا ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3