پارسینه بین‌الملل 3

برنا گوناگون 4

پارسینه چندرسانه ای 5

فردانیوز چندرسانه ای 7

افکارنیوز گوناگون 7

مشرق نیوز سیاسی 16

آفتاب نیوز سیاسی 10

الف بین‌الملل 7

ایکنا گوناگون 3

آفتاب نیوز سیاسی 2

پارسینه اجتماعی 4

موج گوناگون 8

شفقنا گوناگون 11

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

ایکنا گوناگون 5

شفقنا گوناگون 15

ایکنا گوناگون 6

ایکنا گوناگون 3

ایکنا گوناگون 4

رکنا گوناگون 14

ایکنا گوناگون 4

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 5

ایکنا گوناگون 17

پانا گوناگون 9