ایران اکونومیست بازار سرمایه 2

مهر مرکزی 2

ایرنا مرکزی 0

ایرنا مرکزی 0

ایران اکونومیست بازار سرمایه 2

طلا ارز و طلا 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 3

ایرنا قزوین 1

ایرنا ایلام 1

ایران اکونومیست بازار سرمایه 0

ایرنا قزوین 1

ایران اکونومیست اقتصادی 2

ایران اکونومیست بازار سرمایه 3

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 7

ایرنا آذربایجان غربی 4

ایران اکونومیست بازار سرمایه 3

مشرق نیوز اقتصادی 3

ایرنا ایلام 1

صداوسیما اقتصادی 1

ایرنا کردستان 3

اتاق خبر24 اجتماعی 3

دنیای اقتصاد اقتصادی 8

ایرنا اقتصادی 7