مشرق نیوز گوناگون 1

خردادنیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارسینه اجتماعی 0

عصرایران فرهنگی و هنری 1

صدای ایران گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 1

صداوسیما گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 3

عصرایران اجتماعی 1

صداوسیما گوناگون 1

صداوسیما گوناگون 2

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 5

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 4

آفتاب نیوز ورزشی 2

آفتاب نیوز سیاسی 1

پارسینه اجتماعی 3

صبح اقتصاد اقتصادی 3

ایسنا اقتصادی 4

خردادنیوز گوناگون 3

صدای ایران گوناگون 2

صراط سیاسی 3

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 6