برنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

آفتاب نیوز سیاسی 0

پارسینه بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

ایرنا سیاسی 0

دانا اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا سیاسی 1

ایلنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایسنا بوشهر 0

ایسنا بوشهر 0

ایسنا بوشهر 3

ایسنا سیاسی 1

خبرآنلاین بین‌الملل 5

ایرنا سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1