آریا بین‌الملل 1

آریا بین‌الملل 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 1

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 4

صداوسیما بین‌الملل 6

صداوسیما بین‌الملل 1

ایرنا علمی 6

ایرنا کشاورزی 7

ایرنا اقتصادی 8

صداوسیما اجتماعی 8

صداوسیما اجتماعی 9

آریا اقتصادی 3

ایران اکونومیست سیاسی 2

صداوسیما اجتماعی 7

صداوسیما اجتماعی 14

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 7

فانوس نیوز اجتماعی 42

خبرگزاری سلامت سلامت 31

صداوسیما گوناگون 29

صداوسیما گوناگون 20

صداوسیما بین‌الملل 24

صراط چندرسانه ای 33

جماران گوناگون 34

صداوسیما گوناگون 27