برنا گوناگون 0

روزنو ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 7

برنا گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 7

افکارنیوز گوناگون 8

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

باشگاه خبرنگاران ورزشی 9

باشگاه خبرنگاران ورزشی 7

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

خردادنیوز گوناگون 7

ایران اکونومیست ورزشی 5

آفتاب نیوز ورزشی 4

دانا ورزشی 5

ایلنا گوناگون 5

ایرنا ورزشی 6

ایران اکونومیست ورزشی 3

ایران اکونومیست ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

باشگاه خبرنگاران ورزشی 10

باشگاه خبرنگاران ورزشی 8

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5