باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

طرفداری ورزشی 2

برنا گوناگون 3

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 1

جماران گوناگون 0

مهر سیاست خارجی 1

صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 1

طرفداری ورزشی 1

برنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

مهر بین‌الملل 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

برنا گوناگون 1

صداوسیما سیاسی 1

طرفداری ورزشی 0