افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 2

ایرنا بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 1

تابناک ورزشی 4

مشرق نیوز بین‌الملل 2

مشرق نیوز بین‌الملل 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

ایرنا بین‌الملل 2

ایرنا ورزشی 2

ایرنا بین‌الملل 3

ایرنا ورزشی 3

مشرق نیوز بین‌الملل 4

trt ترکیه 2

مشرق نیوز بین‌الملل 4

مهر فوتبال داخلی 6

شبستان دینی و مذهبی 4

عصرایران بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 2

پارسینه ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 3