ایرنا آذربایجان شرقی 0

مهر آذربایجان شرقی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 3

ایرنا ورزشی 1

ایرنا کرمانشاه 5

ایسنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 7

فانوس نیوز ورزشی 2

ایرنا خوزستان 7

دانا ورزشی 8

مهر آذربایجان شرقی 3

فانوس نیوز گوناگون 3

ایرنا آذربایجان شرقی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 2

فانوس نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 3

اتاق خبر24 ورزشی 5

تابناک ورزشی 2

ایرنا ورزشی 6

جماران گوناگون 4

ایرنا آذربایجان شرقی 4

مشرق نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا اقتصادی 6

فرتاک ورزشی ورزشی 6