الف ورزشی 5

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

صراط ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

عصرایران ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

جام نیوز ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

جماران گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 1

ایسنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

پارس نیوز گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1