برنا گوناگون 1

پانا گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

طلا ارز و طلا 0

ایران اکونومیست فناوری 2

پانا گوناگون 1

پانا گوناگون 0

صداوسیما سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 1

ایسنا سیاسی 0

ایسنا اقتصادی 0

تابناک اجتماعی 0

خردادنیوز گوناگون 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0

دانا اجتماعی 0

صراط فرهنگی و هنری 1

ایسنا آذربایجان شرقی 5

ایکنا گوناگون 3

صداوسیما گوناگون 4

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 0

شبستان اجتماعی 4

فردانیوز اجتماعی 3

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 0

شبستان اجتماعی 4