ایرنا گلستان 1

ایرنا یزد 1

ایرنا هرمزگان 0

ایرنا کردستان 2

ایرنا ایلام 2

ایرنا هرمزگان 0

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا کردستان 1

ایرنا آذربایجان غربی 4

رکنا گوناگون 1

ایرنا یزد 0

ایرنا سمنان 2

ایرنا حوادث 0

ایرنا یزد 1

ایرنا خوزستان 0

رکنا گوناگون 0

ایرنا آذربایجان غربی 3

رکنا گوناگون 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا بوشهر 1

ایرنا لرستان 1

صدای ایران گوناگون 0

ایرنا خوزستان 1

رکنا گوناگون 0