ایرنا خوزستان 0

جماران گوناگون 0

ایرنا مرکزی 0

جماران گوناگون 0

ایرنا چندرسانه ای 2

جماران گوناگون 0

ایرنا سمنان 2

ایرنا سیستان و بلوچستان 5

ایلنا گوناگون 2

ایرنا چندرسانه ای 0

جماران گوناگون 0

ایرنا مرکزی 1

ایرنا تهران 2

ایرنا سیاسی 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

جماران گوناگون 0

شبستان سیاسی 1

ایسنا همدان 3

ایرنا اقتصادی 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا تهران 0