فردانیوز چندرسانه ای 1

سیمرغ گوناگون 1

نامه نیوز چندرسانه ای 1

خردادنیوز گوناگون 1

رکنا گوناگون 1

ایرنا فرهنگی و هنری 1

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

جماران گوناگون 1

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 0

عصرایران فرهنگی و هنری 0

ایلنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 2

صراط چندرسانه ای 1

صراط فرهنگی و هنری 0

برنا گوناگون 0

همشهری گوناگون 3

جماران گوناگون 0

پانا گوناگون 3

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 1

ایرنا فرهنگی و هنری 0

رکنا گوناگون 1

سیمرغ گوناگون 0