صداوسیما بین‌الملل 4

خبرآنلاین اجتماعی 4

فانوس نیوز گوناگون 0

افغانستان پیپر افغانستان 0

پارسینه اجتماعی 6

آفتاب نیوز حوادث 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 4

شبستان دینی و مذهبی 4

صداوسیما بین‌الملل 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 6

برنا گوناگون 4

خبرآنلاین بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

برنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

دانا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 4

مشرق نیوز بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 2

ایرنا بین‌الملل 0