ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 3

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 2

سیمرغ گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

آفتاب نیوز ورزشی 4

ایرنا ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1