جماران گوناگون 0

نواندیش فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 3

جماران گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

صداوسیما بین‌الملل 0

فردانیوز چندرسانه ای 1

افکارنیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 4

همشهری گوناگون 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 2

نامه نیوز ورزشی 0

صداوسیما بین‌الملل 3

روزنو ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

مشرق نیوز گوناگون 1

آفتاب نیوز ورزشی 3

ایلنا گوناگون 0

صراط ورزشی 1

صداوسیما بین‌الملل 0

آفتاب نیوز ورزشی 1