پارسینه ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 2

الف ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

عصرایران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز ورزشی 5

عصرایران ورزشی 4

ایلنا گوناگون 5

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 7

ایلنا گوناگون 4

فرتاک ورزشی ورزشی 5

فرتاک ورزشی ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

پارس نیوز گوناگون 20