جماران گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 7

فردانیوز چندرسانه ای 12

فانوس نیوز اجتماعی 6

صراط فرهنگی و هنری 17

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

فردانیوز چندرسانه ای 15

فردانیوز چندرسانه ای 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 16

افکارنیوز گوناگون 9

پارسینه اجتماعی 11

باشگاه خبرنگاران فناوری 10

تابناک اجتماعی 8

پارسینه اجتماعی 13

تابناک اجتماعی 12

صراط چندرسانه ای 102

فردانیوز اجتماعی 9