صدای ایران گوناگون 0

موج گوناگون 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 0

موج گوناگون 4

پارسینه ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 5

افکارنیوز گوناگون 3

موج گوناگون 3

فانوس نیوز چندرسانه ای 5

موج گوناگون 3

موج گوناگون 2

فانوس نیوز ورزشی 7

فانوس نیوز ورزشی 5

صدای ایران گوناگون 6

الف ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 13

صدای ایران گوناگون 10

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 12

رکنا گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

ایران اکونومیست ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

آفتاب نیوز ورزشی 0