فانوس نیوز ورزشی 2

الف ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

الف ورزشی 3

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 1

الف ورزشی 5

الف ورزشی 4

الف ورزشی 7

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

نامه نیوز ورزشی 8

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

شفقنا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

موج گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

جماران گوناگون 2

ایران اکونومیست ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

فانوس نیوز ورزشی 3

موج گوناگون 0

موج گوناگون 2