پارسینه اجتماعی 0

فردانیوز چندرسانه ای 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 21

صراط چندرسانه ای 22

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 2

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 2

صراط فرهنگی و هنری 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

سیمرغ گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 1

فردانیوز فرهنگی و هنری 2

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 1

افکارنیوز گوناگون 11

راهبرد معاصر چندرسانه ای 767

باشگاه خبرنگاران فناوری 7

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

برنا گوناگون 0

صراط فرهنگی و هنری 4

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 5

فردانیوز چندرسانه ای 1

پارسینه اجتماعی 3