پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

جماران گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 2

ایسنا ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 5

ایرنا ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

افکارنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

فرتاک ورزشی ورزشی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4