الف ورزشی 8

پارسینه ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

نود تي وي ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

رکنا گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

رکنا گوناگون 1

صدای ایران گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1