مشرق نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

نامه نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

عصرایران ورزشی 1

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 3

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز ورزشی 1

تابناک ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

اتاق خبر24 ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 0

تابناک ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 2