جماران گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 4

مهر مرکزی 5

ایران اکونومیست ورزشی 5

مهر فوتبال داخلی 5

ورزش 3 ورزشی 2

ایلنا گوناگون 6

مهر مرکزی 2

جام نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 2

جماران گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 4

عصرایران ورزشی 2

ایلنا گوناگون 4

نود تي وي ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 7

جماران گوناگون 2

مهر مرکزی 6

ایسنا ورزشی 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

ورزش 3 ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 2