افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 3

افکارنیوز گوناگون 2

فرتاک ورزشی ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 3

خبرآنلاین طنز 1

ایلنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

خبرآنلاین طنز 5

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 3