تابناک ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

موج گوناگون 0

مهر مازندران 4

جماران گوناگون 3

روزنو ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

الف ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 2

مهر مازندران 4

مهر مازندران 3

نود تي وي ورزشی 6

فرتاک ورزشی ورزشی 2

ایرنا استانها 2

فانوس نیوز ورزشی 4

پارسینه ورزشی 3