نود تي وي ورزشی 0

عصرایران ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

الف ورزشی 1

ایسنا ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 0

ایلنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 1

برنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایسنا ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 6

ایسنا ورزشی 0