مشرق نیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 9

خبرآنلاین ورزشی 1

تابناک ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

مشرق نیوز ورزشی 3

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

جماران گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

خبرآنلاین ورزشی 0