باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

پارسینه اجتماعی 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

سیمرغ گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

پارسینه ورزشی 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

سیمرغ گوناگون 1

سیمرغ گوناگون 0

نواندیش اجتماعی 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 1

سیمرغ گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 3

نواندیش فرهنگی و هنری 0

پارسینه اجتماعی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

uptv فیلم و سریال 2

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0