پارسینه اجتماعی 1

ایرنا خراسان رضوی 4

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا اصفهان 2

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا یزد 2

ایرنا زنجان 0

ایرنا اقتصادی 1

ایرنا کرمانشاه 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایرنا گیلان 1

ایرنا لرستان 2

ایرنا تهران 2

ایرنا خوزستان 1

ایرنا خوزستان 3

ایرنا خراسان شمالی 4

ایرنا ایلام 4

همشهری گوناگون 1

ایرنا مازندران 2

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا آذربایجان غربی 5

ایرنا اقتصادی 1

ایرنا اقتصادی 1

موج گوناگون 1