مهر اصفهان 0

پانا گوناگون 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

مهر شهری 0

مشرق نیوز اجتماعی 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

مهر تهران 0

مشرق نیوز سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز اجتماعی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

مهر سمنان 0

پول نیوز آب و هوا 2

مشرق نیوز اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 2

پارسینه اجتماعی 2

مهر اجتماعی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

ایران اکونومیست سیاسی 0

شبستان اجتماعی 0

خبرآنلاین اجتماعی 0