ایکنا گوناگون 0

آریا بین‌الملل 0

آریا سیاسی 0

مهر فرهنگی و هنری 0

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

آفتاب نیوز سیاسی 3

مهر سیاست خارجی 2

فردانیوز چندرسانه ای 0

انتخاب چندرسانه ای 3

صداوسیما بین‌الملل 3

ایکنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر فرهنگی و هنری 1

مهر دینی و مذهبی 3

خردادنیوز گوناگون 16

فردانیوز بین‌الملل 25