ایکنا گوناگون 4

مهر بین‌الملل 5

ایکنا گوناگون 1

آریا بین‌الملل 0

آریا سیاسی 2

مهر فرهنگی و هنری 0

صداوسیما بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 8

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

آفتاب نیوز سیاسی 7

مهر سیاست خارجی 6

فردانیوز چندرسانه ای 3

انتخاب چندرسانه ای 13

صداوسیما بین‌الملل 4

ایکنا گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 9

صداوسیما بین‌الملل 1

مهر فرهنگی و هنری 3

مهر دینی و مذهبی 9

خردادنیوز گوناگون 19

فردانیوز بین‌الملل 31