جماران گوناگون 0

تابناک ورزشی 1

جماران گوناگون 3

جام نیوز ورزشی 1

فردانیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 2

تابناک ورزشی 7

خردادنیوز گوناگون 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 12

پارس فوتبال فوتبال داخلی 16

تابناک ورزشی 10

عصرایران ورزشی 8

جماران گوناگون 14

برنا گوناگون 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 22

پارس فوتبال فوتبال ملی 11

پارسینه ورزشی 10

نامه نیوز ورزشی 10

تابناک ورزشی 9

افکارنیوز گوناگون 14

جماران گوناگون 11

فانوس نیوز ورزشی 8

جماران گوناگون 14

دانا ورزشی 13