رکنا گوناگون 0

مهر علمی 3

آفتاب نیوز علمی 1

عصرایران فناوری 1

پارس نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

شبستان سیاسی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

مهر علمی 1

برنا گوناگون 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

ایلنا گوناگون 5

ایتنا فناوری 7

پارسینه اجتماعی 3

فردانیوز اجتماعی 8

مهر اجتماعی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

برنا گوناگون 7

گلستان 24 گوناگون 2

ایتنا فناوری 12

گلستان 24 گوناگون 3

مهر علمی 4