باشگاه خبرنگاران اقتصادی 4

مهر کرمان 4

صداوسیما اقتصادی 4

خبرگزاری سلامت عکس 4

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 4

ایسنا خراسان رضوی 2

فانوس نیوز گوناگون 0

مهر خراسان شمالی 6

مهر اقتصادی 3

صداوسیما اقتصادی 5

فانوس نیوز استانها 4

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

افکارنیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 5

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 5

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 4

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

برنا گوناگون 0

ایرنا اقتصادی 2

خبرآنلاین اقتصادی 0

مهر زنجان 4

صداوسیما اقتصادی 0

شمانیوز اقتصادی 4

شمانیوز اقتصادی 4