مهر هرمزگان 5

دانا اجتماعی 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 10

صراط اقتصادی 3

پانا گوناگون 18

فانوس نیوز اجتماعی 5

صداوسیما اجتماعی 7

صدای ایران گوناگون 6

الف اجتماعی 4

پارسینه اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 5

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 2

فانوس نیوز اجتماعی 3

ایرنا اجتماعی 3

ایرنا استانها 2

صداوسیما اجتماعی 5

عصرایران اجتماعی 1

ایرنا اجتماعی 9

عصرایران اجتماعی 4

عصرایران اجتماعی 14

شفقنا گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 17