صراط فرهنگی و هنری 1

سلامت نیوز سلامت 2

آفتاب نیوز حوادث 5

جام نیوز اقتصادی 2

فردانیوز چندرسانه ای 6

الف اقتصادی 8

الف حوادث 0

فردانیوز اجتماعی 3

الف اقتصادی 2

شفقنا گوناگون 4

ایرنا اجتماعی 4

فردانیوز اجتماعی 31

مشرق نیوز سیاسی 38

صداوسیما سیاسی 24